Xentari bayer

Insecticide voor de bestrijding van rupsen in groente- en fruitteelt, sierteelt en bosbouw. Bayer Natria Pyrethrum vloeibaar ml. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig Richtlijn (EU) Nummer. XENTARI WG naar aanleiding van de vele in Vlaanderen (Limburg) bij No. Hierin heeft het college onder andere besloten . Heb een gevoel dat ik ze heb kunnen uitroeien met DECIS PLUS (van Bayer).

Xentari is misschien toch niet zo onschuldig. Vruchtgroenten mei09_1-2-3-4-5. Bacillus thuringuensis variedad Aizawai). Corporation, Libertyville, IL, USA. Wes Jansen van Bayer, die het bacteriepreparaat verkoopt, vindt de aandacht . Als het product op het blad gespoten wordt, eten de rupsen de . XenTaru bestrijdt de rupsen effectief.

Ecostyle produceren luizen en rupsen middelen op basis van deze werkzame stof en zolang je hardnekkig blijft herhalen en tegelijkertijd . FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ conformément au Règlement (CE) No.

Bacteriepreparaat voor de bestrijding van rupsen in zeer veel soorten van groenten, kruiden, fruit en kleinfruit. BASF Professional and Specialty Solution. Minerale olie ter voorkoming van overdracht van non-persistente virussen in de teelt van bloembollen en pootaardappelen. Maxforce Complete BRAND Granular Insect Bait (2) 8oz Containers Bayer. BAYER CROPSCIENCE Parque Tecnológico.

Pagina catalogo – Sumitomo Chemical Italia Kb. Bayluscide 2EC (Bayer) Bayluscide WP(Bayer). Freifressende Schmetterlingsraupen. Milbeknock overgenomen van Bayer.

Biologisches Spritzmittel, dessen Wirkstoff durch nützliche Mikroorganismen erzeugt wird Es wirkt ganz gezielt gegen verschiedene schädliche Sc.

About Alfie