Water rots training

Rots en Water introductie training (EDIT). Consult: introductie, implementatie en borging schoolbrede aanpak. Turn on Location History to track places you visit.

Deze training geeft een uitgebreid en . Na de zomervakantie starten wij nieuwe trainingen voor kinderen uit groep 3-4-en 6-7-8. Training is zinvol voor kinderen die: – steviger in hun schoenen willen staan – (hoog)gevoelig zijn – onzeker zijn – sociaal onhandig . Pascale Coacht biedt de training aan voor kleine groepen .

In deze training leren kinderen hun eigen grenzen herkennen en aangeven, maar ook de . Door te oefenen en te praten met andere kinderen leer je om in te schatten wanneer je een Rots kunt zijn . Voor jezelf opkomen en samenwerken is belangrijk. Water leert je open te staan voor de mening van anderen en hier flexibel . Door middel van spel zelfvertrouwen vergroten en afstemmen op een ander. Kleine groepjes en gericht werken aan individuele doelen.

Een actieve weerbaarheidtraining met veel speelse uitdagende fysieke oefeningen. Een rots staat voor kracht en stevig staan en water staat voor communicatie . De training bevat veel oefeningen uit bijvoorbeeld de judosport en andere .

Psycho-fysiek betekent dat je door middel van . En hoe vergroot je het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van je kind? Het kan beschouwd worden als een weerbaarheidtraining, maar dan één dat zich . Je bent sterk als een rots, jij weet wat je wilt, en zacht als water, waar het kan. Een psychofysieke training voor jongeren. Jongens en meisjes die moeite hebben met lichamelijke en verbale . Tijdens deze training wordt samen met jongeren gewerkt aan . Een training voor hoofd en lichaam voor jongeren.

Voor wie zijn deze lessen bestemd? Samen met uw zoon of dochter een fijne training om elkaar (nog) beter te begrijpen. Het is een psychofysiek programma, wat betekent dat er .

About Alfie