Verharde tuinen

Minder tegels in de tuin en in het stedelijk gebied heeft veel voordelen: Het regenwater kan in de bodem wegzakken en het grondwater aanvullen. Een verharde tuin heeft weinig te bieden aan planten en dieren zoals egels, vlinders, vogels of mooie en lekker ruikende planten, struiken en bomen. De laatste jaren is er een trend naar onderhoudsvrije tuinen en terrastuinen.

Hierin zijn grote verharde delen en terrassen het middelpunt van de tuin. Deze tuin uit Cuijk van gras en bloembedden is door ons aangepakt en gemaakt tot een verharde tuin met ophoging voor potten met bloemen. Niet alleen grote tuinen kunnen vol leven zitten, ook de kleine – tot aan geveltuintjes en.

De vraag is waarom mensen hun tuin voor een groot deel verhard hebben.

De verharding mag bestaan uit tegels, split, vlonders, kunstgras, . Het is natuurlijk praktisch, want aan een betegelde tuin heb je. Het rioolstelsel is niet berekend op het regenwater uit verharde tuinen, dat . Geheel verharde achtertuin met natuursteen en diverse hoeken en hoogtes. In het midden een overdekt terras (door klant zelf later geplaatst).

Minimaliseer daarom, waar mogelijk, het verhard oppervlak. Mocht je toch een gedeelte van de tuin willen verharden, denk dan eens aan de . Gezien de verhoudingen tussen verhard en onverhard oppervlak in het. Witte Dorp, wordt eerst berekend .

Een deel van dit probleem kan worden opgelost door tuinen niet volledig te. Heb jij een tuin die voor of meer verhard is? Dat is de boodschap van Vier de Tuin, een campagne van de Natuur en. Tuinen hebben van nature een groen imago en niemand denkt direct aan een bijdrage aan het klimaateffect, als men. De gemeenten willen bewoners bewust maken van de nadelige gevolgen van verharde tuinen.

Nu het aantal hevige hoosbuien toeneemt, . Er zijn legio argumenten aan te voeren tegen verharde tuinen. Het is bijvoorbeeld een gemiste kans voor een fijnmazig vertakt groen . Stel dat de helft bestraat is dan zorgen al die verharde tuinen dat er . Hoe kunnen gemeenten bewoners beïnvloeden om hun tuinen en daken klimaatbestendiger. Private tuinen in Europa worden steeds meer verhard.

About Alfie