Steenmarter

De steenmarter zorgt op steeds meer plaatsen voor overlast en drijft velen tot wanhoop. Meestal gaat het gepaard met hoge kosten om schade te verhelpen. Hij lijkt veel op de boommarter.

U mag alleen steenmarters verjagen, want ze bestrijden met gif, vangen of doden is verboden! Steenmarters zijn namelijk een beschermde . Een steenmarter lijkt op een poes maar is veel slanker en heeft een specifieke manier van lopen. Bestel nu online en heb nooit meer last van .

Wie kent het beestje niet, de steenmarter of in de volksmond simpelweg een marter. Deze niet-vriendelijke-knager zorgt vaak voor frustraties. Informatiefilm over het leven van de steenmarter (Martes foina).

Een vleermuis of steenmarter in huis, dat is even schrikken. Het verwijderen van de dieren is lastig, omdat ze een beschermde status hebben. Deze mooie marterachtige kan veel schade en ellende aanrichten, vooral bij . Buiten hun natuurlijke leefgebied in loofbossen, houden steenmarters zich . Het kan gebeuren dat een steenmarter uw huis als verblijfplaats kiest.

Het is een beschermde diersoort, maar ook een plaag voor automobilisten: de steenmarter.

Heerlijk warm vindt het beestje het onder de . Groningen korte tijd zonder stroom kwamen te zitten. Anders dan sommige andere marterachtigen . Het dier vangen is onnodig, stelt de . Boswachter Pauline Arends van Staatsbosbeheer bouwt achter haar huis in Hooghalen een hotel voor steenmarters. Bij een steenmarter uit de omgeving van Enschede in de provincie Overijssel is hondenziekte vastgesteld.

De dag brengt de steenmarter door in zijn nest die hij soms maakt bij boerderijen of andere gebouwen. Hij jaagt op kleine zoogdieren. Door geluidsoverlast of stankoverlast kunnen mensen echter hinder ondervinden van de . Centrum voor Natuur- en Milieu. Aan het woord een van de spelers waarvan kabels van de auto waren doorgeknaagd door vermoedelijk een steenmarter.

Hij is examinator bij Kennis en Adviescentrum Dierplagen. De dekharen van de vacht zijn bruin tot grijsbruin, waardoorheen de witte tot grijswitte .

About Alfie