Speelnatuur

Wij leveren speelaanleidingen voor natuurspeeltuinen. Meer dan hectare bomen, beekjes, bloemen, blubber en beesten. Speelnatuur Tiengemeten is een ruig dagje uit voor het hele gezin.

Met OERRR komen kinderen op plekken waar ze zich lekker uit kunnen leven. Een ruig dagje natuur in Zuid-Holland voor de hele klas! Voor jouw veiligheid en de veiligheid van andere bezoekers hebben we een aantal regels . Wij zijn een open netwerk voor iedereen die iets wil of actief is met speelnatuur in Zoetermeer e.

Bij ons kan je terecht met vragen over speelnatuur en ben je . Vraagbaak, advies- en steunpunt voor iedereen die . De term speelnatuur wordt vaak gebruikt wanneer kinderen ergens kunnen spelen in een natuurlijke omgeving. Weet je nog hoe eindeloos je speelde op dat veldje, met die geurende struiken, die boom waarvan het je lukte erin te klimmen, hoe je . Hutten en vlotten bouwen, kikkers besluipen, dwalen in het doolhof of door tunnels kruipen. Kinderen, bewoners en overheden ontwerpen speelnatuur voor Ommermars.

Op woensdagochtend mei ontwierpen de leerlingen van Het . Groene speelnatuur realiseren in onze steden is een nieuwe trend. Deze trend past uitstekend in de doelstelling van groenblauwe stedenbouw en versterkt alle .

Speelbos Op Schiermonnikoog is er een aantrekkelijk en uitdagend speelbos voor kinderen in de buurt van de Berkenplas. Het avontuurlijkste en grootste stuk speelnatuur van Natuurmonumenten met Ukkie-eiland voor kinderen van 0-jr en avontuurlijke speelplekken voor kinderen . Klimmen, jezelf verstoppen, bloemen plukken. Met al je zintuigen en je hele lijf. Spelen in de natuur is heerlijk. En welke planten groeien er allemaal in het bos?

Met kinderen naar buiten gaan wordt dankzij de speelnatuur een waar feest! Een speelplek van meer dan hectare ongerepte wildernis, . Maak bijvoorbeeld iets met natuurlijk materiaal, help om de reuzenpannenkoek op te eten of bouw een bijenhotel. Natuur moet (deels) toegankelijk zijn en geschikt zijn om te beleven, aan te raken, te voelen. Natuurspeelplaatsen in de vorm van speelnatuur speelt daar steeds.

Bij veel overheden, scholen, natuurorganisaties en maatschappelijke instellingen stijgt het besef dat onze jeugd steeds . Buiten spelen en spelen in de natuur komt steeds meer in het gedrang. De openbare ruimte wordt intensiever .

About Alfie