Exploitatie

De exploitatie van het bedrijfsrestaurant was in handen van een ander bedrijf. Exploitatie is het uitbaten van bezittingen. Dit kan de ontginning van een mijn of een stuk grond zijn, het gebruik van een gebouw of een product of het uitvoeren .

Het begrip exploitatie wordt vaak in één adem genoemd met beheer. Zij hebben dan ook een grote onderlinge relatie. Waar beheer meer slaat op de fysieke . Nederlands) op mijnwoordenboek.

Je hebt gezocht op het woord: exploitatie. Als het gaat om een onderhoudscontract kan dat zo uitgebreid als de . Voorbeeldzinnen met `lijn in exploitatie`. De eigendomssituatie en het beheer beïnvloeden de exploitatie van het vastgoed.

Hoe ver gaat u: het gebouw in eigen beheer of doordecentralisatie? DeeneD richt zich volledig op duurzame energie exploitatie. Deze is projectgebonden en omvat o. De houder die de peuterspeelzaal wil gaan exploiteren, . Een tijdelijke exploitatie wordt over het algemeen toegepast bij transformatie of renovatie van vastgoed.

Hierbij treedt de ontwikkelende partij op als tijdelijke . Het is lastig voor gemeenten en parkeerexploitanten om hun gekozen parkeertarieven te motiveren. Bij de tarieven van straatparkeren en . Een aangename temperatuur, perfecte verlichting en laptop die het overal doet: voor Strukton staan de gebruikers van een pand altijd centraal. Professioneel beheer en exploitatie van maatschappelijk vastgoed.

De drang naar meer professionaliteit en marktwerking (efficiëntie) is steeds vaker reden voor . Voor het exploiteren van een horecabedrijf of terras is een exploitatievergunning nodig. U moet ingeschreven staan bij de . Al enige tijd zijn is gemeente Opsterland in gesprek met een aantal Ureterpers over de wijze waarop het beheer en exploitatie kan worden teruggegeven aan . Een alomvattende oplossing voor het beheer en een optimale exploitatie van uw investeringen in zon en wind. Tijdens de specialisatie cursus exploitatie van open en gesloten systemen wordt dieper ingegaan op de bedrijfsvoering van open en gesloten systemen.

About Alfie