Coniferen verwijderen vergunning

Heb ik daar een vergunning voor nodig en zo ja wat kost een vergunning? Per gemeente kunnen de regels omtrent vergunningen namelijk verschillen. U kunt hierbij denken aan het verwijderen van de kroon uit een boom.

Wij hebben in onze tuin een flinke rij coniferen staan (meter of lang). De buren hebben onlangs aangegeven de haag te willen verwijderen en er een houten schutting voor in de plaats te willen. In de voortuin hebben we coniferen staan, wij menen dat deze coniferen.

U vraagt deze vergunning aan via het Omgevingsloket online.

Lees meer en vraag de vergunning aan. Daarom is soms een vergunning voor kappen van belang. U heeft een Kapvergunning (Omgevingsvergunning), nodig als:. U krijgt namelijk alleen een omgevingsvergunning voor het kappen van een waardevolle . Het een conifeer is van het soort Cupressocyparis leylandii. U wilt een eigen boom of houtwal kappen, rooien of uitgebreid snoeien (kandelaberen).

Dit is een omgevingsvergunning. U heeft bijvoorbeeld een aanlegvergunning nodig voor het aanplanten of verwijderen van een rij bomen of een houtwal in gebieden die van landschappelijke of . Effectief bomen rooien of verwijderen?

Werkspot beschikt over een gevarieerd aanbod van vakmannen. Plaats je opdracht en maak een weloverwogen keuze. De omgevingsvergunning voor kapwerkzaamheden is de vroegere kapvergunning. Dit geldt alleen als deze bomen binnen de bebouwde kom staan, geen . De voorwaarden verschillen sterk per . Veel opdrachtgevers denken dat zij voor het verwijderen van (een rij) hoge coniferen een vergunning nodig hebben. Voor bomenkap moet altijd een vergunning worden aangevraag als de.

Bomenverordening, gereedmelding na kappen, herplantplicht, melding na herplant, kapvergunning. Vraag die dan aan via het omgevingsloket. U moet verschillende bijlagen .

About Alfie