Anasol meststof

Dit geldt met de N-xt meststof voor stikstof, fosfaat en sporenelementen! Bestaande uit : Stikstof en Zwavel (So3) per 1Kg product. Opbouw Stikstof : Ureum, .

De oplossing van stikstofmeststoffen. Nitraatstikstof, wat in veel meststoffen aanwezig is wordt daarentegen passief opgenomen, de plant heeft hier . De voordelen van deze meststoffen zijn dat zij trager vrijkomen, doordat het aandeel stikstof uit nitraat . Anasol stikstof en zwavel.

Verzurende werking van meststoffen. Zwavel geeft een meststof juist een sterk verzurend karakter. Bij injectie van vloeibare kunstmest worden bovenin de zode geconcentreerde stikstof depots aangeleg die de plant tijdens de groei ter beschikking staan en . De werking van alternatieve meststoffen is gemiddeld niet beter dan die van korrelmeststoffen. UAN), anasol of ammoniumnitraat. Alternatieve meststoffen werken gemiddeld niet beter of slechter dan.

Het gebruik van vloeibare meststoffen, en dan met name de reststromen, staan steeds meer in de belangstelling. Een overzicht van vloeibare meststoffen die beschikbaar zijn voor de akkerbouw. Het kon mooi, twee dagen na de mest (dunne fractie) op de klei op veen.

De ontwikkeling van nieuwe vloeibare meststoffen gaat door en. Een bijkomend voordeel van rijentoediening is dat de meststof egaal wordt. Kor- rels en vloeibare meststof in het onder- zoek zijn exact gelijk van samenstelling. Het produkt is goed doseerbaar op de plaats waar men wil. Beste Stefan310: Ik heb een aantal jaren voor de eerste snede ANASOL laten.

De meststof komt exact op de plaats waar deze nodig is. Wij kunnen met onze Duport Liquilizer vloeibare meststoffen in de bodem. Het injecteren van vloeibare kunstmest (anasol) biedt aanzienlijke voordelen:.

KAS) lijkt het gras een be- hoorlijke groeivoorsprong op te bouwen. Vragender-Huiskamp Bemesting V. Het bedrijf heeft een zelfrijdende . Voor meer informatie of prijzen van verschillende meststoffen en uitrijden kunt u.

About Alfie